Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Jak zaznaczyć pracownikowi delegację? Czy program wyliczy dietę?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W oknie Listy obecności należy zaznaczyć pracownika, kliknąć przycisk Wpisz nieobecności na pasku narzędzi, wskazać datę początku i końca delegacji oraz wskazać na rozwijanej liście przyczynę nieobecności, czyli pozycję Delegacja. Po wskazaniu tej opcji program wyświetli dodatkowe okienko z aktualnie obowiązującą kwotą diety krajowej. Gdy wystąpi konieczność wpisania innej kwoty (np. w przypadku delegacji zagranicznej) lub uwzględnienia dodatkowych kosztów, należy kliknąć ikonkę autka i tu zaznaczyć odpowiednie opcje i/lub wpisać właściwą wysokość diety w pierwszym polu:

Jak zaznaczyć pracownikowi delegację? Czy program wyliczy dietę?
Na podstawie wpisanych kwot oraz zaznaczonych opcji zostanie automatycznie wyliczony koszt delegacji za 1 dobę.

Po kliknięciu przycisku Zapisz w obu okienkach program pomnoży koszt delegacji przez liczbę dni i automatycznie wpisze wynik w polu Zwrot kosztów delegacji na liście płac tego pracownika:

Jak zaznaczyć pracownikowi delegację? Czy program wyliczy dietę?