Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: W jaki sposób ustawić własny schemat numeracji faktur?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W zakładce Słowniki - Ustawienia dokumentów należy zaznaczyć typ dokumentu, dla którego ma zostać zmieniony schemat numeracji (np. faktura lub faktura zaliczkowa) i kliknąć przycisk Zmień. Następnie w pozycji "Rodzaj numeracji dokumentu" należy wybrać Numeracja inna według schematu, co spowoduje uaktywnienie pola Schemat numeracji. W tym polu należy określić własny schemat numerów kierując się zasadami podanymi w dalszej części instrukcji:

W jaki sposób ustawić własny schemat numeracji faktur?

W polu można umieścić znaczniki (tagi), które podczas dodawania kolejnych dokumentów będą przyjmować określone wartości. Schemat może zawierać dowolne ciągi znaków, które zostaną przepisane do numeru, a odpowiednimi numerami zostaną zastąpione wyłącznie znaczniki.


Możliwe jest zastosowanie następujących znaczników:

%R - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym rokiem (obecnie: 2023);
%r - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w roku wystawienia;
%M - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym miesiącem (1, 2, 3, ...12);
%m - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w miesiącu wystawienia;
%D - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym dniem miesiąca (1, 2, 3, ...31);
%d - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w dniu wystawienia;
%w - powoduje podstawienie w miejscu znacznika symbolu waluty z dokumentu (np. €);
%W - powoduje podstawienie identyfikatora waluty z dokumentu (np. EUR) .


Przykłady:

Jeśli wpisany zostanie schemat: %r / %R / A, to np. piętnasty dokument wystawiony w roku 2023 otrzyma numer 15 / 2023 / A.
Jeśli wpisany zostanie schemat: %R / %M / %m, to np. piętnasty dokument wystawiony w miesiącu styczniu 2023 r. otrzyma numer 2023 / 1 / 15.
Jeśli wpisany zostanie schemat: SK/%R/%M/%D/%d, np. trzeci dokument wystawiony w dniu 21. stycznia 2023 r. otrzyma numer SK/2023/1/21/3.
Jeśli wpisany zostanie schemat: %r / %R / %W, to np. piętnasty dokument w roku 2023 wystawiony w euro otrzyma numer 15 / 2023 / EUR.


Zera wiodące:

W przypadku wyboru numeracji dokumentów według schematu możliwe jest zastosowanie zer wiodących, co pozwala na uzyskanie np. numeracji typu 00036/6/2023 zamiast 36/6/2023. W celu określenia liczby zer należy w schemacie przed zmienną podać liczbę zer wiodących od 2 do 9 według formatu %[n]d, %[n]m lub %[n]r gdzie n oznacza liczbę zer, np. %5d, %4r, %3m.