Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: Jak utworzyć zestawienie dokumentów wystawionych kontrahentowi?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W celu utworzenia takiego zestawienia w programie Faktura VAT należy otworzyć okno Kontrahenci, kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym kontrahencie i w menu kontekstowym wybrać opcję Zestawienie faktur wystawionych kontrahentowi. Alternatywnie można zaznaczyć kontrahenta, a następnie wybrać zakładkę Dane - Zestawienie faktur wystawionych kontrahentowi.

W wyświetlonym zestawieniu faktur można zastosować wybrane filtry, aby zawęzić zakres wyświetlanych faktur, np. skorzystać ze znajdującego się po lewej stronie ekranu drzewka "Wszystkie daty wystawienia", aby ograniczyć dokumenty do określonego roku, miesiąca lub dnia.

Zestawienie dokumentów można wydrukować wybierając opcję Dane - Inne wydruki - Drukuj rejestr faktur.
Jeśli wydruk zestawienia jest mało czytelny z powodu zbyt dużej liczby kolumn, należy wyłączyć niepotrzebne kolumny. Taka możliwość dostępna jest po kliknięciu przycisku Widok na pasku narzędzi. Można też zastosować poziomą orientację papieru na wydruku, co pozwoli zmieścić większą liczbę kolumn na jednej kartce.