Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: Co to jest plik JPK_VAT z deklaracją i od kiedy obowiązuje?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź:
Plik JPK_VAT z deklaracją będzie obowiązywał wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT od 1 października 2020 r. Plik ten będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej w dwóch wariantach:
JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięczne
JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Nowy plik JPK_VAT będzie zawierał dwie części:
- ewidencję VAT (zakupów i sprzedaży za dany okres),
- deklarację VAT (rozliczenia VAT dokonywane obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K).

Ujęcie w jednym pliku części ewidencyjnej i deklaracyjnej oznacza, że od tej pory przedsiębiorca zamiast wysyłać oddzielnie deklaracje VAT-7/VAT-7K i pliki JPK_VAT, będzie składał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki.

Nowy JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać tymi samymi metodami, co obecnie obowiązujący plik JPK_VAT:
- podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
- profilem zaufanym,
- danymi autoryzującymi.

Potwierdzeniem złożenia poprawnego JPK_VAT będzie - tak jak do tej pory - Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

W związku z wprowadzeniem pliku JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r. nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K (nie dotyczy to korekt deklaracji VAT za wcześniejsze okresy).