Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: Jak wydrukować fakturę dwujęzyczną?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Wydruki dwujęzyczne dostępne są dla trzech rodzajów dokumentów: faktur walutowych, eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Aby umożliwić wydruk faktur dwujęzycznych, należy w oknie Konfiguracja - Wydruki zaznaczyć opcję "Dwujęzykowe tłumaczenia dokumentów walutowych" (domyślnie ta opcja jest wyłączona, a wydruki faktur są w całości jednojęzyczne):

Jak wydrukować fakturę dwujęzyczną?

Następnie po wystawieniu jednego z wymienionych wyżej rodzajów dokumentów należy w okienku wydruku faktury (okienko to wyświetla się automatycznie po dodaniu faktury; można też wywołać je przyciskiem Drukuj - Faktura) wybrać język na wydruku: angielski, niemiecki, francuski, włoski, szwedzki, czeski, słowacki lub rosyjski:

Jak wydrukować fakturę dwujęzyczną?


Instrukcja dla Faktury VAT w wersjach 5.xxx oraz starszych

Wydruki dwujęzyczne dostępne są dla trzech rodzajów dokumentów: faktur walutowych, eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Aby umożliwić wydruk faktur dwujęzycznych, należy w Konfiguracji programu w zakładce Ustawienia druku dokumentów zaznaczyć opcję "Na wydrukach w językach obcych stosuj także polskie tłumaczenie" (domyślnie ta opcja jest wyłączona, a wydruki faktur są w całości jednojęzyczne).

Następnie po wystawieniu jednego z wymienionych wyżej rodzajów dokumentów należy w okienku wydruku faktury (okienko to wyświetla się automatycznie po dodaniu faktury; można też wywołać je przyciskiem "Drukuj") wybrać język na wydruku: angielski, niemiecki, francuski, włoski, szwedzki, czeski, słowacki lub rosyjski.

Jak wydrukować fakturę dwujęzyczną?

Wydrukowana w ten sposób faktura będzie zawierać oprócz identyfikatorów w języku polskim, również identyfikatory w języku zgodnym ze wskazaniem na oknie potwierdzenia wydruku.