Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: Czy można wydrukować fakturę dwujęzyczną?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Jest taka możliwość w programie i dotyczy trzech rodzajów dokumentów: faktur walutowych, eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Aby umożliwić wydruk faktur dwujęzycznych, należy w Konfiguracji programu w zakładce Ustawienia druku dokumentów zaznaczyć opcję "Na wydrukach w językach obcych stosuj także polskie tłumaczenie" (domyślnie ta opcja jest wyłączona, a wydruki faktur są w całości jednojęzyczne).

Następnie po wystawieniu jednego z wymienionych wyżej rodzajów dokumentów należy w okienku wydruku faktury (okienko to wyświetla się automatycznie po dodaniu faktury; można też wywołać je przyciskiem "Drukuj") wybrać język na wydruku: angielski, niemiecki, francuski, włoski, szwedzki, czeski, słowacki lub rosyjski.

Czy można wydrukować fakturę dwujęzyczną?

Wydrukowana w ten sposób faktura będzie zawierać oprócz identyfikatorów w języku polskim, również identyfikatory w języku zgodnym ze wskazaniem na oknie potwierdzenia wydruku.