Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: W jaki sposób utworzyć plik JPK_FA?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Wszystkie narzędzia związane z plikami JPK znajdują się w oknie JPK.
W oknie JPK możliwe jest tworzenie, edycja i wysyłka plików JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_V7M i JPK_V7K, drukowanie i sprawdzenie statusu wysyłki.

W jaki sposób utworzyć plik JPK_FA?W celu utworzenie pliku JPK_FA należy kliknąć przycisk Dodaj na pasku narzędzi

W jaki sposób utworzyć plik JPK_FA?

a w kolejnym okienku potwierdzić wybór JPK_FA:

W jaki sposób utworzyć plik JPK_FA?


Przy tworzeniu pliku JPK_FA po raz pierwszy należy wskazać urząd skarbowy, a następnie przełączyć się na zakładkę Faktury i kliknąć przycisk Wczytaj:

W jaki sposób utworzyć plik JPK_FA?

W wyniku tego program wyświetli listę faktur, na której należy zaznaczyć wybraną fakturę lub wszystkie faktury z wybranego miesiąca i potwierdzić przyciskiem Wybierz.
Gotowy plik JPK_FA należy zapisać w programie przyciskiem Zapisz na dole okienka.

Zapisany plik JPK_FA pojawia się jako pozycja w oknie JPK, skąd można go wysłać na serwer urzędu skarbowego za pomocą przycisku Wyślij znajdującego się na pasku narzędzi lub zapisać w postaci pliku XML za pomocą przycisku Zapisz.

W jaki sposób utworzyć plik JPK_FA?


W wersji programu Faktura VAT 5.422.2023 i starszych:

W celu utworzenia pliku JPK_FA dla pojedynczej faktury (na żądanie urzędu skarbowego), należy w Rejestrze faktur zaznaczyć tę fakturę (aby była podświetlona na niebiesko), a następnie kliknąć zakładkę Dane -> Utwórz Jednolity Plik Kontrolny:

W jaki sposób utworzyć plik JPK_FA?Jeśli plik JPK_FA ma zawierać kilka faktur, należy zaznaczyć po kolei każdą z tych faktur trzymając przyciśnięty klawisz "CTRL" (tak aby każda z tych pozycji była zaznaczona niebieskim kolorem), a następnie wybrać Dane -> Utwórz Jednolity Plik Kontrolny.Jeśli plik JPK_FA ma zawierać wszystkie faktury z danego miesiąca, należy na drzewie z datami wybrać odpowiedni miesiąc, następnie kliknąć zakładkę Edycja -> Zaznacz wszystko i gdy wszystkie faktury zostaną podświetlone niebieskim kolorem, wybrać Dane -> Utwórz Jednolity Plik Kontrolny:

W jaki sposób utworzyć plik JPK_FA?