Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: W jaki sposób wydrukować listę faktur wystawionych danemu kontrahentowi?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W celu wyświetlenia listy faktur wystawionych danemu kontrahentowi należy otworzyć okno Kontrahenci, tu kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym kontrahencie i w menu kontekstowym wybrać opcję Zestawienie faktur wystawionych kontrahentowi lub zaznaczyć danego klienta i kliknąć Dane - Zestawienie faktur wystawionych kontrahentowi.
W wyświetlonym oknie można zawęzić listę wyświetlanych faktur do określonego roku lub miesiąca, a także do wybranego rodzaju dokumentów.

Aby wydrukować zestawienie faktur wystawionych kontrahentowi, należy kliknąć Dane - Inne wydruki - Drukuj rejestr faktur.
Jeśli wydruk zestawienia jest mało czytelny z powodu zbyt dużej liczby kolumn, należy wyłączyć niepotrzebne kolumny. Taka możliwość dostępna jest po kliknięciu przycisku Widok na pasku narzędzi. Można też zastosować poziomą orientację papieru na wydruku, co pozwoli zmieścić większą liczbę kolumn na jednej kartce.