Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: W jaki sposób ustawić własny schemat numeracji faktur?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W zakładce Słowniki - Ustawienia dokumentów należy zaznaczyć właściwy dokument na liście (np. fakturę) i kliknąć przycisk Zmień. W wyświetlonym okienku należy wybrać pozycję "Numeracja inna według schematu", co spowoduje uaktywnienie pola "Schemat numeracji". W polu tym należy określić schemat nadawanych numerów:W polu można umieścić znaczniki (tagi), które podczas dodawania kolejnych dokumentów będą przyjmować określone wartości. Schemat może zawierać dowolne ciągi znaków, które zostaną przepisane do numeru, a odpowiednimi numerami zostaną zastąpione wyłącznie znaczniki.


Możliwe jest zastosowanie następujących znaczników:

%R - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym rokiem (obecnie: 2019);
%r - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w roku wystawienia;
%M - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym miesiącem (1, 2, 3, ...12);
%m - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w miesiącu wystawienia;
%D - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym dniem miesiąca (1, 2, 3, ...31);
%d - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w dniu wystawienia;

Przykłady:

Jeśli wpisany zostanie schemat: %r / %R / A, to np. piętnasty dokument wystawiony w roku 2019 otrzyma numer 15 / 2019 / A.
Jeśli wpisany zostanie schemat: %R / %M / %m, to np. piętnasty dokument wystawiony w miesiącu styczniu 2019 r. otrzyma numer 2019 / 1 / 15.
Jeśli wpisany zostanie schemat: SK/%R/%M/%D/%d, np. trzeci dokument wystawiony w dniu 21. stycznia 2019 r. otrzyma numer SK/2019/1/21/3.