Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: Jak wystawić fakturę korygującą (korektę)?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W oknie Rejestr faktur należy wybrać fakturę, która ma być skorygowana (zaznaczyć ją na niebiesko) i kliknąć przycisk Koryguj:

Korekta ilości, ceny, rabatu lub stawki VAT

Jeśli korekta dotyczy ilości (zwrotu), ceny, rabatu lub stawki VAT, należy zaznaczyć korygowaną pozycję i wybrać przycisk Zmień w sekcji z wyszczególnionymi towarami/usługami:
A następnie w okienku edycji wybranego towaru/usługi należy zmienić odpowiednie wartości w części "Parametry sprzedaży po korekcie" (np. ilość, cenę, rabat):W przypadku zwrotu towaru należy w polu Ilość wpisać "0" (lub odpowiednio zmniejszyć ilość towaru), co spowoduje utworzenie korekty na kwotę ujemną.Korekta kursu waluty

Jeśli korekta dotyczy kursu waluty, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na białym polu w sekcji Zestawienie VAT i z menu kontekstowego wybrać opcję "Koryguj kurs walutowy po korekcie":
A następnie w okienku dialogowym wybrać poprawną datę kursu i potwierdzić przyciskiem Zmień:Zmiana kursu skutkuje przeliczeniem wartości dokumentu po korekcie w przeliczeniu na złotówki.Wskazanie przyczyny korekty

Na fakturze korygującej należy wskazać odpowiednią przyczynę korekty w sekcji Dane dokumentu - Faktura VAT:
Na rozwijanej liście znajduje się kilka najczęstszych powodów, inne można dodać klikając znajdującą się obok niebieską ikonkę lub w zakładce Słowniki -> Powody korekty.