Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Jak do kilku faktur zaliczkowych wystawić fakturę końcową?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W celu wystawienia faktury końcowej do kilku faktur zaliczkowych należy w oknie Rejestr faktur zaznaczyć każdą z tych faktur zaliczkowych trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, następnie kliknąć prawy przycisk myszki i z menu wybrać opcję Realizuj dokument. W ten sposób zaznaczone faktury zaliczkowe zostaną rozliczone w jednej fakturze końcowej.
Ujęcie kilku faktur zaliczkowych w jednej końcowej będzie możliwe pod warunkiem, że wszystkie te faktury zaliczkowe zostały wystawione dla tego samego kontrahenta, na ten sam towar (usługę) i w tej samej cenie końcowej.

Aby mieć pewność, że wszystkie dane na fakturach zaliczkowych dotyczących jednego towaru (usługi) będą identyczne, najlepiej utworzyć kolejną fakturę zaliczkową jako kopię poprzedniej, korzystając z funkcji: Edycja - Kopiuj i Edycja - Wklej (lub skrótów klawiaturowych: Ctrl + c i Ctrl + v). Tak utworzona faktura będzie mieć automatycznie nadany kolejny numer oraz aktualną datę.