Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: Czy można wystawić fakturę końcową do kilku faktur zaliczkowych?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie Faktura VAT jest możliwość wystawienia faktury końcowej do dwóch lub więcej faktur zaliczkowych pod warunkiem, że wszystkie te faktury zaliczkowe spełniają poniższe kryteria:
- zostały wystawione dla tego samego kontrahenta,
- zawierają te same pozycje towarowe (usługowe),
- cena końcowa towarów/usług jest identyczna.

W celu wystawienia faktury końcowej do kilku faktur zaliczkowych należy w oknie Rejestr faktur zaznaczyć każdą z tych faktur zaliczkowych trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, następnie kliknąć prawy przycisk myszki i z menu wybrać opcję Realizuj dokument. W ten sposób zaznaczone faktury zaliczkowe zostaną rozliczone w jednej fakturze końcowej.

Czy można wystawić fakturę końcową do kilku faktur zaliczkowych?


Aby mieć pewność, że wszystkie dane na fakturach zaliczkowych będą identyczne, najlepiej utworzyć kolejną fakturę zaliczkową jako kopię poprzedniej, korzystając z funkcji: Edycja - Kopiuj i Edycja - Wklej (lub skrótów klawiaturowych: Ctrl + c i Ctrl + v). Tak utworzona faktura będzie mieć automatycznie nadany kolejny numer oraz aktualną datę.