Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt

Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt - FAQ

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Pytanie: Jak utworzyć i wysłać przez internet deklarację VAT?

Odpowiedź: W celu wygenerowania oraz wysłania z programu deklaracji VAT należy wejść w zakładkę Podatki -> Podatek VAT -> Dodaj -> Edytuj deklaracje VAT... i z menu wybrać rodzaj deklaracji:Po zweryfikowaniu automatycznie wypełnionej deklaracji oraz naniesieniu i zapisaniu ewentualnych poprawek należy kliknąć przycisk "Wyślij do e-Deklaracje":
W kolejnym okienku należy wybrać jedną z 2 opcji: zapis e-deklaracji na dysku komputera w formie pliku XML lub wysłanie na serwera e-Deklaracje:
Jeśli została wybrana opcja "Wyślij plik e-deklaracji na serwer Ministerstwa Finansów", należy wybrać metodę autoryzacji:
Autoryzacja na podstawie przychodu i danych podatnika jest możliwa w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wymaga uzupełnienia następujących danych:


Przychód za 2016 rok musi się zgadzać z przychodem wykazanym w deklaracji za rok 2016 (PIT-28).


Autoryzacja z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego wymaga wcześniejszego zakupienia i zainstalowania podpisu (certyfikatu) na komputerze. Po wybraniu tej opcji Użytkownik zostanie poproszony o wybranie właściwego certyfikatu do podpisu:
Status wysłanego dokumentu oraz możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru UPO dostępne jest pod opcją głównego menu Dane - Rejestr wysłanych dokumentów:Na poprawnie wysłanych deklaracjach jest automatycznie umieszczany numer referencyjny.


Uwaga!

Od 1 lipca 2017 r. wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną będzie możliwe tylko w systemie Windows 7 lub nowszym, natomiast nie będzie to możliwe w starszych i nie wspieranych systemach operacyjnych Windows XP i Windows Vista.