Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek

Pytanie: Nowy format programu - lista najważniejszych zmian

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Wersja 6.316.2023 programu Rachunek opublikowana 10.12.2022 r. jest całkowicie nową, napisaną od podstaw aplikacją. Zostały do niej przeniesione wszystkie dotychczasowe funkcjonalności programu jak również wprowadzono szereg innowacji. Poniższe zestawienie zawiera opis najważniejszych zmian:

1) Przebudowano górne menu:

Zakładka Dane umożliwia obecnie dostęp do funkcji programu dotyczących dodawania, edycji i usuwania pozycji z danego okna, tworzenia wydruków oraz importu i eksportu danych (kopii bezpieczeństwa).

Nowa zakładka Opcje zawiera funkcjonalności dotyczące pozycji znajdujących się w aktywnym oknie. Na przykład zakładka Opcje dostępna w oknie Dokumenty zawiera zestaw opcji dotyczących wystawionych rachunków:
- Koryguj dokument - tworzy korektę wskazanego dokumentu.
- Realizuj proformę - powoduje utworzenie rachunku do wskazanej proformy.
- Rozlicz dokument - pozwala na rozliczenie dokumentów z odroczonym terminem płatności.
- Księgowanie dokumentu - księguje rachunek w powiązanym programie księgowym z Pakietu Przedsiębiorcy.
- Wyślij dokument e-mailem - umożliwia wysłanie wskazanego rachunku e-mailem (w formacie PDF):

Nowy format programu - lista najważniejszych zmian


2) Dodano nowe okno Należności ułatwiające kontrolę płatności. Okno zawiera zestawienie nierozliczonych dokumentów z możliwością filtrowania ich według wielu kryteriów, m.in. daty, kontrahenta, słów kluczowych, a także sporządzania zestawień i wydruków:

Nowy format programu - lista najważniejszych zmian


3) Dodano panel szczegółów w oknach Dokumenty, Należności, Kontrahenci oraz Towary i usługi. Panel prezentuje szczegółowe informacje dotyczące zaznaczonej pozycji (np. rachunku, kontrahenta, kartoteki). Panel podzielony jest na kilka zakładek obejmujących różny zakres informacji.

Poniższe zrzuty przedstawiają panel szczegółów znajdujący się w oknie Kontrahenci składający się z trzech zakładek: Szczegóły, Dokumenty oraz Należności.
Zakładka Szczegóły wyświetla szczegółowe dane zaznaczonego kontrahenta:

Nowy format programu - lista najważniejszych zmian

Zakładka Dokumenty zawiera zestawienie dokumentów wystawionych zaznaczonemu kontrahentowi:

Nowy format programu - lista najważniejszych zmian

Zakładka Należności pokazuje nierozliczone rachunki wystawione temu kontrahentowi.

Zawartość poszczególnych zakładek można dostosować do własnych potrzeb poprzez kliknięcie w danej zakładce prawym przyciskiem myszy i wybór z menu opcji Dostosowanie widoku.


4) Przebudowano okno Konfiguracji programu. Do przemieszczania się pomiędzy kategoriami służą zakładki znajdujące się na górze okna:

Nowy format programu - lista najważniejszych zmian


5) Stworzono możliwość bezpośredniej wysyłki e-mailem dowolnego wydruku za pomocą przycisku E-mail dostępnego w każdym okienku potwierdzenia wydruku. Dzięki temu Użytkownik może w łatwy sposób wysłać e-mailem dowolny wydruk z programu:

Nowy format programu - lista najważniejszych zmian


6) Wprowadzono weryfikację takich danych jak: NIP, PESEL, REGON, numery rachunków bankowych oraz adresy e-mail. Są one sprawdzane pod kątem poprawności wpisania (weryfikowana jest długość i brak niedozwolonych znaków), a także liczone są sumy kontrolne. Dzięki temu zminimalizowane zostanie ryzyko wpisania błędnego NIP czy numeru konta.