Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Czy program wylicza składki zdrowotne zgodnie z "Polskim Ładem"?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Tak. Od 2022 roku program Księga wylicza kwotę składki zdrowotnej zgodnie z zasadami "Polskiego Ładu". W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych składka zdrowotna wyniesie:

- za styczeń 2022 r. - 419,92 zł (9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej zadeklarowaną kwotę, nie niższą niż 4.665,78 zł, czyli 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).
- za miesiące luty 2022 r. – styczeń 2023 r. - podstawę wymiaru składki stanowi kwota 9% dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Oznacza to, że podstawę składki zdrowotnej za luty stanowi dochód uzyskany w styczniu, a podstawę składki za marzec - dochód uzyskany w lutym.

Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 3.010 zł. Tym samym składka nie może być niższa od kwoty 270,90 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.010 zł).

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych wyłącznie podatkiem liniowym składka zdrowotna wyniesie 4,9% podstawy. Jednak miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 270,90 zł.


Program Księga w styczniu wykazuje kwotę składki zdrowotnej określoną przez ZUS, a więc 419,92 zł, a w każdym kolejnym miesiącu wylicza należną składkę zdrowotną w oparciu o dochód z poprzedniego miesiąca (pomniejszony o opłaconą w tym miesiącu sumę składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli te składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu). Wysokość składki zdrowotnej za dany miesiąc wyświetli się po wybraniu Podatki - Składki ZUS - Dodaj i wskazaniu miesiąca:

Czy program wylicza składki zdrowotne zgodnie z Polskim Ładem?

Przycisk z niebieską strzałką znajdujący się z prawej strony okienka z kwotą składki zdrowotnej służy do ponownego przeliczenia kwoty składki (np. po dodaniu dokumentów w oknie Księga).
Program podpowiada tu domyślny termin zapłaty składek upływający 20. dnia następnego miesiąca.

Należy zwrócić uwagę, aby przed dodaniem składek za pierwszy miesiąc zaznaczyć w Konfiguracji programu w zakładce ZUS rodzaje składek płaconych przez przedsiębiorcę.