Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Jak utworzyć zestawienie dokumentów wystawionych kontrahentowi?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W celu utworzenia takiego zestawienia w programie Sprzedaż i Magazyn należy w oknie Kontrahenci kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym kontrahencie i w menu kontekstowym wybrać opcję Zestawienie faktur wystawionych kontrahentowi lub wybrać zakładkę Dane - Zestawienie faktur wystawionych kontrahentowi.

W wyświetlonym zestawieniu faktur można zastosować wybrane filtry, aby zawęzić zakres wyświetlanych faktur, np. skorzystać ze znajdującego się po lewej stronie ekranu drzewka "Wszystkie daty wystawienia", aby ograniczyć dokumenty do określonego roku, miesiąca lub dnia.

Zestawienie dokumentów można wydrukować wybierając opcję Dane - Inne wydruki - Drukuj rejestr faktur.