Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Podpisanie nowego pliku JPK_V7 profilem zaufanym odbywa się na stronie www.gov.pl.

Należy wykonać kolejno wszystkie punkty instrukcji:

1. W programie Mała Księgowość wybrać Dane - Utwórz jednolity plik kontrolny, a następnie opcję Rejestry VAT i deklaracja (struktura JPK_V7M), a w przypadku kwartalnego rozliczania VAT opcję Rejestry VAT i deklaracja (struktura JPK_V7K):

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?


2. W kolejnym okienku wskazać miesiąc, za który ma być utworzony plik (również w przypadku rozliczania kwartalnego):

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

3. W oknie edycji pliku JPK_V7 użyć opcji Wyślij dokument lub zapisz na dysku:

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

4. Wybrać sposób zapisu pliku: "Wyślij JPK na serwer Ministerstwa Finansów". Zaznaczenie opcji "Sprawdź zgodność pliku JPK ze schematem" uruchamia walidator wykrywający błędy formalne pliku, które uniemożliwiają jego wysyłkę, a opcja Podgląd danych umożliwia sprawdzenie kodu źródłowego pliku JPK.

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

5. Kolejne okno dialogowe umożliwia wybór sposobu podpisu pliku JPK - należy wskazać na rozwijanej liście Podpis z użyciem profilu zaufanego jako metody podpisu i nacisnąć przycisk Wyślij.

6. Wyświetli się okienko tworzenia pliku z żądaniem uwierzytelniającym:

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

Należy kliknąć przycisk Przeglądaj i wskazać na dysku swojego komputera miejsce, w którym zostanie zapisany plik żądania uwierzytelniającego (np. Pulpit). Następnie zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

7. Kolejne okienko zawiera link do strony https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany, na której należy podpisać zapisany na dysku plik o nazwie "żądanie uwierzytelniające" (nie jest to plik JPK, lecz plik przeznaczony do podpisywania właściwego pliku JPK). Wystarczy kliknąć w link, a strona wyświetli się w domyślnej przeglądarce:

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

Uwaga!
Kolejne kroki (aż do 14) będą się odbywać na stronie rządowej. Jednocześnie okienko programu Mała Księgowość powinno pozostać cały czas włączone - po podpisaniu pliku żądania uwierzytelniającego profilem zaufanym należy wrócić do tego okienka i wczytać tu podpisany plik (jest to opisane w ostatnim punkcie niniejszej instrukcji).

8. Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany należy kliknąć granatowy przycisk Start:

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

Następnie zaznaczyć trzecią opcję i kliknąć przycisk Dalej :

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

9. Na kolejnym ekranie należy kliknąć granatowy przycisk Podpisz lub sprawdź dokument:

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

10. Następnie kliknąć przycisk Wybierz dokument z dysku i wskazać plik z zapisanym wcześniej żądaniem uwierzytelniającym:

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

11. Po wczytaniu poprawnego pliku wyświetli się komunikat "Dokument został poprawnie dodany" oraz przycisk Podpisz, który należy kliknąć:

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

12. W kolejnym kroku należy zalogować się do swojego profilu zaufanego albo poprzez wpisanie nazwy użytkownika i hasła albo poprzez system bankowy:

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

13. Po zalogowaniu wyświetli się strona profilu zaufanego, na której należy kliknąć przycisk Podpisz podpisem zaufanym:

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

14. W okienku dialogowym "Potwierdź podpisanie dokumentu" należy wpisać otrzymany SMSem kod i potwierdzić przyciskiem Potwierdź:

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

15. Po poprawnym podpisaniu pliku należy pobrać plik na dysk komputera.

16. Następnie należy powrócić do otwartego w tle okienka programu Mała Księgowość i wskazać w nim pobrany plik (większość przeglądarek internetowych domyślnie zapisuje ten plik w folderze "Pobrane" na dysku C komputera) i kliknąć Dalej (w wyniku tego nastąpi wysyłka na serwer Ministerstwa Finansów):

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?


Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?


Niekiedy zdarza się (w systemie Windows 7), że powyższe okienko nie jest widoczne (jest schowane za oknem programu). W tej sytuacji trzeba kilkakrotnie przycisnąć kombinacje klawiszy ALT + TAB (przejście pomiędzy oknami otwartych aplikacji) - tak długo, aż wyświetli się okienko wysyłki JPK.

17. Po poprawnym wysłaniu pliku wyświetli się okno z numerem referencyjnym - najlepiej zanotować lub skopiować ten numer.

18. Status wysłanego dokumentu oraz możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (czyli UPO) dostępne są w zakładce Dane - Rejestr wysłanych dokumentów:

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

Jeśli w kolumnie "Status" jest informacja "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO" oznacza to, że plik JPK został dostarczony do urzędu skarbowego, a potwierdzeniem tego jest dokument UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).
Aby pobrać UPO na dysk komputera, należy zaznaczyć w tabeli właściwy dokument i kliknąć ikonkę "Pobierz UPO" znajdującą się na dole okienka. UPO pobierane jest w formacie PDF.

Jeśli w Rejestrze wysłanych dokumentów nie ma pozycji z wysłanym plikiem JPK, należy kliknąć przycisk "Dodaj dokument", a następnie wpisać zanotowany wcześniej numer referencyjny i potwierdzić przyciskiem "Ok". Jeśli numer referencyjny jest poprawny, wysłany dokument pojawi się w tabeli, a po jego poprawnym zweryfikowaniu pojawi się możliwość pobrania UPO.

Jak podpisać nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K profilem zaufanym?

Jeśli w kolumnie "Status" jest informacja "Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd" oznacza to, że w pliku JPK jest jakiś błąd. Prawdopodobnie nie zostały wypełnione wszystkie wymagane pozycje lub jakiś NIP kontrahenta nie jest poprawny (np. zostało wpisane za dużo lub za mało cyfr). W takiej sytuacji można przejrzeć rejestr dokumentów, uzupełnić puste pozycje (wymagane są: nr dokumentu, NIP kontrahenta, nazwa i adres kontrahenta) i ponownie wysłać plik JPK na serwer ministerstwa lub przesłać nam plik JPK do weryfikacji (na adres pomoc@pakietprzedsiebiorcy.pl).