Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: W jaki sposób utworzyć i kiedy wysłać plik JPK_V7K?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie są zobowiązani wysyłać plik JPK_V7K co miesiąc (do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni), jednak za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału wypełniają tylko część ewidencyjną, a po zakończeniu kwartału wypełniają część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Program Księga automatycznie generuje pliki JPK_V7K według tego schematu. Aby utworzyć plik JPK_V7K należy wybrać z menu głównego Dane - Utwórz jednolity plik kontrolny -> JPK_V7K, a następnie wskazać miesiąc. Część deklaracyjna - znajdująca się w zakładce Deklaracja dla podatku od towarów i usług - nie będzie dołączona za pierwsze dwa miesiące kwartału (znajdą się tam jedynie dane podatnika oraz urzędu skarbowego). Dopiero w ostatnim miesiącu kwartału program wypełni część deklaracyjną. Natomiast część ewidencyjna (odpowiadająca dotychczasowym plikom JPK_VAT składanym miesięcznie) będzie zawierać faktury sprzedaży (w zakładce Ewidencja podatku należnego) oraz zakupów (w zakładce Ewidencja podatku naliczonego).

Po raz pierwszy nowy plik JPK_V7K należy złożyć za październik 2020 r. do 25 listopada.

Więcej informacji na temat nowego pliku JPK_V7K oraz sposobu wysyłki znajduje się w tej instrukcji.