Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Gdzie w programie można wprowadzić składki na PPK?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Program Kadry i płace będzie odliczał składki na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), jeśli zostaną spełnione dwa warunki:

1) W oknie Konfiguracja programu - Listy płac zostanie zaznaczona opcja "Odliczaj wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe" oraz określony procent wpłat na PPK:

Gdzie w programie można wprowadzić składki na PPK?

2) W oknie edycji umowy danego pracownika w zakładce Ustawienia będzie zaznaczona opcja "Odliczaj wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe" i uzupełnione pole "Procent wpłaty pracownika na PPK [%]":

Gdzie w programie można wprowadzić składki na PPK?

Po uzupełnieniu tych danych zostanie automatycznie wyliczona odpowiednia kwota wpłaty na PPK: część pracownika będzie odliczona od wynagrodzenia (i widoczna w zakładce "Odliczenia" okienka listy płac pracownika), a część pracodawcy doliczana do kosztów po stronie pracodawcy (i widoczna w zakładce "Koszty pozapłacowe"). Obie kwoty będą też wyświetlone w oknie Listy płac w kolumnach: "Kwota PPK pracownika" oraz "Kwota PPK pracodawcy". Kwoty potrąceń na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) będą też widoczne na wydrukach list płac.