Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Jak w programie działa "Mechanizm podzielonej płatności"?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź:
Działanie "Mechanizmu podzielonej płatności" w programie Sprzedaż i magazyn od wersji 3.284.2019 opublikowanej 28.10.2019 r.:

W celu dodania na fakturze adnotacji "Mechanizm podzielonej płatności" oraz subkonta VAT należy w oknie edycji tej faktury włączyć zakładkę Split pay. i zaznaczyć "ptaszkiem" opcję Stosuj mech. podzielonej płatności:Opcjonalnie można wskazać na rozwijanej liście numer subkonta VAT, który zostanie wydrukowany na fakturze. Jeśli lista jest pusta, należy wpisać subkonto VAT w Konfiguracji programu zgodnie z poniższą instrukcją:
W jaki sposób dodać subkonto VAT?

Adnotacja "Mechanizm podzielonej płatności" zostanie umieszczona na wydruku pod numerem faktury:Jeśli Mechanizm podzielonej płatności ma dotyczyć wszystkich wystawianych faktur, należy zaznaczyć opcję "Przy dodawaniu nowych dokumentów domyślnie zaznaczaj Split payment" w Konfiguracji programu w zakładce "Dokumenty":


Działanie "Mechanizmu podzielonej płatności" w programie Sprzedaż i magazyn do wersji 3.283.2019:

Program automatycznie dodaje adnotację "Mechanizm podzielonej płatności" na wydruku faktur, które spełniają jednocześnie trzy warunki:
1) Całkowita kwota do zapłaty wynosi co najmniej 15000 zł
2) Nie jest zaznaczona opcja "Zapłacono"
3) Wskazany został rachunek bankowy, dla którego zostało przypisane subkonto VAT w oknie Konfiguracja programu - Konta bankowe.