Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek

Pytanie: W jaki sposób ustawić własny schemat numeracji rachunków?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W oknie Konfiguracja programu - Rachunki w pozycji "Rodzaj numeracji dokumentów" należy wybrać opcję "Numeracja inna", co spowoduje uaktywnienie pola "Maska dla generatora numeru rachunku". W polu tym należy określić schemat nadawanych numerów:

W jaki sposób ustawić własny schemat numeracji rachunków?

W polu można umieścić znaczniki (tagi), które podczas dodawania kolejnych dokumentów będą przyjmować określone wartości. Schemat może zawierać dowolne ciągi znaków, które zostaną przepisane do numeru, a odpowiednimi numerami zostaną zastąpione wyłącznie znaczniki.

Możliwe jest zastosowanie następujących znaczników:

%R - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym rokiem (obecnie: 2021);
%r - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w roku wystawienia;
%M - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym miesiącem (1, 2, 3, ...12);
%m - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w miesiącu wystawienia;
%D - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym dniem miesiąca (1, 2, 3, ...31);
%d - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w dniu wystawienia;

Przykłady:

Jeśli wpisany zostanie schemat: %r / %R / A, to np. piętnasty dokument wystawiony w roku 2021 otrzyma numer 15 / 2021 / A.
Jeśli wpisany zostanie schemat: %R / %M / %m, to np. piętnasty dokument wystawiony w miesiącu styczniu 2021 r. otrzyma numer 2021 / 1 / 15.
Jeśli wpisany zostanie schemat: SK/%R/%M/%D/%d, np. trzeci dokument wystawiony w dniu 21. stycznia 2021 r. otrzyma numer SK/2021/1/21/3.

Zera wiodące:

W przypadku wyboru numeracji dokumentów według schematu możliwe jest zastosowanie zer wiodących, co pozwala na uzyskanie np. numeracji typu 00036/6/2021 zamiast 36/6/2021. W celu określenia liczby zer należy w schemacie przed zmienną podać liczbę zer wiodących od 2 do 9 według formatu %[n]d, %[n]m lub %[n]r gdzie n oznacza liczbę zer, np. %5d, %4r, %3m.