Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Zmieniła się nazwa mojego banku. W jaki sposób zmienić nazwę banku na fakturze?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W celu zmiany nazwy banku na fakturze należy wykonać kolejno poniższe czynności:

1. W oknie Konfiguracja - Konta bankowe w pozycji "Nazwa banku" wpisać nową nazwę banku.
2. W oknie Rejestr faktur kliknąć przycisk Dodaj - Faktura.
3. W oknie edycji faktury w sekcji Dane dotyczące płatności w pozycji Numer konta rozwinąć listę dostępnych kont i wskazać na niej numer konta, dla którego została dokonana zmiana nazwy banku (w przypadku faktury walutowej należy wskazać nr konta walutowego w zakładce Waluta). W ten sposób wszystkie dane związane z wskazanym kontem zostaną na nowo wczytane do dokumentu (a więc także nazwa banku) i pojawią się na wydruku.
4. Uzupełnić pozostałe dane na fakturze i potwierdzić przyciskiem Zapisz.
5. Sprawdzić nazwę banku na podglądzie wydruku.

Uwaga!
1) Program zapamiętuje i domyślnie wpisuje na nowej fakturze dane z ostatnio zapisanej faktury (dotyczy to również informacji o kontach bankowych). Dlatego też, aby ustawienia numeru konta zostały trwale zapamiętane, należy wskazać numer konta na nowo wystawianej fakturze. Na wszystkich kolejnych fakturach domyślnie będą uwzględniane nowe dane banku.
2) Procedurę tę trzeba będzie powtórzyć dla innych rodzajów wystawianych dokumentów (np. faktur proforma, zaliczkowych, odwrócone obciążenie).