Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Z programu Kadry i Płace jest możliwy eksport danych do Płatnika w postaci pliku KEDU zawierającego dokumenty: zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz comiesięczne raporty: DRA, RCA, RSA oraz RZA. Pliki KEDU tworzone są automatycznie na podstawie wprowadzonych do programu danych.

Poniżej znajdują się instrukcje:
1) Generowania dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA
2) Generowania dokumentów rozliczeniowych: DRA, RCA, RSA oraz RZA
3) Importu plików do Płatnika.


1) Generowanie dokumentu ZUS ZUA

W celu utworzenia dokumentu ZUS ZUA, zawierającego dane zgłoszeniowe pracownika, należy otworzyć okno Pracownicy, umowy, zaznaczyć pracownika i wybrać opcję Dane - Eksport danych rejestrowych do płatnika (ZUS ZUA). Opcja ta dostępna jest również w menu podręcznym (pod prawym przyciskiem myszy). Generowany plik zawiera dane tylko jednego pracownika.

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika?


2) Generowanie dokumentów DRA, RCA, RSA oraz RZA

Plik KEDU zawierający dokumenty: DRA, RCA, RSA oraz RZA obejmuje informacje dotyczące wszystkich pracowników zatrudnionych w danym miesiącu. W celu utworzenia tego pliku należy otworzyć okno Listy płac, wybrać właściwy miesiąc, a następnie użyć przycisku Płatnik znajdującego się na pasku narzędzi lub opcji Eksport danych do płatnika znajdująca się w menu głównym Dane oraz w menu podręcznym (pod prawym przyciskiem myszy).

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika?

Następnie należy podać nazwę pliku KEDU i zapisać plik na dysku komputera.

Uwaga! W przypadku gdy ubezpieczonym jest również właściciel firmy należy w Konfiguracji programu Kadry i płace w zakładce Właściciel podać podstawę wymiaru składek ZUS właściciela. Domyślnie wpisane są minimalne wymagane ustawowo składki ZUS z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika?


3) Import plików do Płatnika

W celu zaimportowania zapisanych plików KEDU do Płatnika należy wybrać opcję Narzędzia - Import dokumentów:

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika?

Dalej należy postępować zgodnie dokumentacją aplikacji Płatnik.

Jeśli podczas importu danych pojawi się błąd krytyczny, należy się zastosować do instrukcji znajdującej się tutaj