Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie możliwe jest tworzenie dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA i eksport ich do Płatnika. Służy do tego przycisk Płatnik znajdujący się na pasku narzędzi w oknie "Listy płac" oraz opcja Eksport danych do płatnika znajdująca się w menu głównym "Dane" oraz w menu podręcznym (pod prawym przyciskiem myszy).
Po wybraniu powyższej opcji w danym miesiącu, należy podać nazwę dla pliku KEDU, do którego zostaną wyeksportowane dane z list płac i zapisać plik na dysku komputera. Utworzony w ten sposób plik należy następnie zaimportować w Płatniku korzystając z opcji Narzędzia - Import dokumentów:

Uwaga! W przypadku gdy ubezpieczonym jest również właściciel firmy należy w Konfiguracji programu Kadry i płace w zakładce Właściciel podać podstawę wymiaru składek ZUS właściciela. Domyślnie wpisane są minimalne wymagane ustawowo składki ZUS z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: