Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: Podczas pobierania aktualizacji wystąpił wyjątek: List index out of bounds (0)

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W przypadku tego błędu należy ponownie zaktualizować program w następujący sposób:

1) wyłączyć program,
2) wejść do folderu z zainstalowanym programem - domyślnie znajduje się on na dysku C komputera,
3) uruchomić plik PobierzAktualizacje.exe (klikając na nim dwukrotnie myszką).