Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: W jaki sposób działa fakturowanie sprzedaży z Allegro?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź:
Opcja fakturowania sprzedaży z Allegro dostępna jest w programie Sprzedaż i magazyn w zakładce Dane - Fakturuj transakcje z Allegro:

W jaki sposób działa fakturowanie sprzedaży z Allegro?

W wyniku tego program Sprzedaż i magazyn wyśle żądanie autoryzacji do Allegro i w okienku dialogowym wyświetli kod autoryzacyjny, który należy skopiować, a następnie kliknąć link prowadzący do strony Allegro:

W jaki sposób działa fakturowanie sprzedaży z Allegro?

Na stronie Allegro należy wkleić kod i przejść dalej:

W jaki sposób działa fakturowanie sprzedaży z Allegro?

Następnie należy się zalogować do Allegro i za pierwszym razem potwierdzić powiązanie aplikacji Sprzedaż i magazyn ze swoim kontem Allegro:

W jaki sposób działa fakturowanie sprzedaży z Allegro?


Po zalogowaniu do Allegro, zostanie wyświetlona lista zakupów dokonanych od ostatniego logowania. Należy zaznaczyć aukcje, dla których mają być utworzone faktury w programie Sprzedaż i Magazyn, i kliknąć przycisk Utwórz dokumenty:

W jaki sposób działa fakturowanie sprzedaży z Allegro?


Program łączy tytuły aukcji z nazwami kartotek w zakładce Towary i usługi i w ten sposób identyfikuje towary z Allegro. W przypadku, gdy tytuły aukcji różnią się od nazw produktów wpisanych w programie lub ten sam towar sprzedawany jest pod różnymi tytułami aukcji na Allegro, możliwe jest przypisanie tytułów aukcji do kartotek towarów zdefiniowanych w programie.
W tym celu w zakładce Towary i usługi należy zaznaczyć kartotekę towaru wystawianego na Allegro, kliknąć Zmień, wybrać zakładkę Allegro (z prawej strony okienka), a następnie kliknąć przycisk Dodaj i wpisać nazwę aukcji. W ten sam sposób można dodać kilku tytułów aukcji:

W jaki sposób działa fakturowanie sprzedaży z Allegro?

Jeśli nie zostaną wpisane tytuły aukcji na karcie produktu, to program będzie identyfikował towary porównując tytuły aukcji pobranych z Allegro z nazwami towarów zdefiniowanymi w programie Sprzedaż i magazyn.