Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość - FAQ

POBIERZ PROGRAM
Pytanie: Czy jest możliwe podpisanie pliku JPK danymi autoryzacyjnymi?

Odpowiedź: Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że jest to tymczasowe rozwiązanie, Ministerstwo Finansów przedłużyło bezterminowo możliwość podpisywania plików JPK za pomocą danych autoryzujących, tj.:
- identyfikatorem NIP lub PESEL,
- imieniem (pierwszym),
- nazwiskiem,
- datą urodzenia
- kwotą przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania pliku albo wartością „0” (zero), gdy za ten rok nie złożono żadnego z wymienionych w rozporządzeniu zeznań lub obliczeń.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2501).

Do podpisywania JPK_VAT składanych w 2019 r. należy używać kwot przychodu wskazanych w zeznaniach złożonych za rok 2017.


Aby podpisać plik JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi w programie Mała Księgowość, należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją:

1) W oknie "Rejestry VAT" (Rejestr sprzedaży lub zakupów") należy wybrać opcję "Utwórz jednolity plik kontrolny JPK_VAT".

2) W kolejnym okienku wybrać sposób zapisu JPK: "Wyślij JPK na serwer Ministerstwa Finansów" i kliknąć "Utwórz".

3) W następnym kroku należy wskazać metodę autoryzacji: "Wysyłka z użyciem danych autoryzujących" i kliknąć "Wyślij":4) Pojawi się okienko, które należy uzupełnić danymi autoryzacyjnymi i zatwierdzić przyciskiem "Wyślij":