Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość - FAQ

POBIERZ PROGRAM
Pytanie: Czy jest możliwe podpisanie pliku JPK danymi autoryzacyjnymi?

Odpowiedź: Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że jest to tymczasowe rozwiązanie, Ministerstwo Finansów przedłużyło bezterminowo możliwość podpisywania plików JPK za pomocą danych autoryzujących, tj.:
- identyfikatorem NIP lub PESEL,
- imieniem (pierwszym),
- nazwiskiem,
- datą urodzenia
- kwotą przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania pliku albo wartością „0” (zero), gdy za ten rok nie złożono żadnego z wymienionych w rozporządzeniu zeznań lub obliczeń.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2501).

Do podpisywania JPK_VAT składanych w 2019 r. należy używać kwot przychodu wskazanych w zeznaniach złożonych za rok 2017.


Aby podpisać plik JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi w programie Mała Księgowość, należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją:

1) W oknie "Rejestry VAT" (Rejestr sprzedaży lub zakupów") należy wybrać opcję "Utwórz jednolity plik kontrolny JPK_VAT".

2) W kolejnym okienku wybrać sposób zapisu JPK: "Wyślij JPK na serwer Ministerstwa Finansów" i kliknąć "Utwórz".

3) W następnym okienku wskazać metodę autoryzacji: "Wysyłka z użyciem danych autoryzujących" i kliknąć "Wyślij":4) Pojawi się okienko "Jednolity plik kontrolny" z poleceniem "Wskaż lokalizację pliku". Należy kliknąć przycisk "Przeglądaj" i wskazać na dysku swojego komputera miejsce, w którym zostanie zapisany plik JPK_VAT (np. folder programu Mała Księgowość lub Pulpit). Następnie zatwierdzić przyciskiem "Zapisz", a w kolejnym okienku kliknąć "Dalej":5) Nie zamykając okienka programu, należy otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres: https://mikro-jpk.mf.gov.pl/ - jest to strona Ministerstwa Finansów służąca do wysyłki plików JPK podpisywanych danymi autoryzacyjnymi.

6) Na podanej stronie należy wypełnić wszystkie pozycje formularza, a następnie kliknąć niebieski przycisk "Wybierz plik" i wskazać zapisany wcześniej na dysku plik JPK_VAT:
7) Po wskazaniu pliku kliknąć przycisk "Otwórz"

8) Po wczytaniu pliku JPK_VAT (oraz pod warunkiem wypełnienia wszystkich pól formularza) uaktywni się niebieski przycisk "Wyślij" - należy go kliknąć i w ten sposób wysłać plik JPK na serwer ministerstwa.

9) Po wysyłce pliku wyświetli się okienko z przyciskami "Wyświetl" i "Pobierz". Po naciśnięciu "Wyświetl" pobrane zostanie UPO w formacie PDF, natomiast po naciśnięciu "Pobierz" pobierze się UPO w formacie XML:
Nie zawsze UPO będzie dostępne od razu - w takim przypadku należy kliknąć link podany niżej, aby sprawdzić status wysyłki w późniejszym czasie. Na wyświetlonej stronie powinien pojawić się numer referencyjny, który można przekopiować/przepisać do okienka programu Mała Księgowość, aby móc sprawdzić status wysyłki z poziomu programu:Niekiedy zdarza się (szczególnie w systemie Windows 7), że to okienko nie jest widoczne (jest schowane za oknem programu). W tej sytuacji trzeba kilkakrotnie przycisnąć kombinacje klawiszy ALT + TAB (przejście pomiędzy oknami otwartych aplikacji) - tak długo, aż wyświetli się okienko wysyłki JPK.

Uwaga! Jeśli powrót do okienka programu okaże się niemożliwy, należy zapisać wyświetlony numer referencyjny, aby następnie wpisać go w programie w "Rejestrze wysłanych dokumentów" i w ten sposób sprawdzić status wysyłki.

10) Po wpisaniu numeru referencyjnego do okienka należy wybrać przycisk "Dalej" - w wyniku tego numer ten zostanie wczytany do programu Mała Księgowość i będzie możliwe śledzenie statusu wysyłki dokumentu z poziomu programu z użyciem opcji Dane - Rejestr wysłanych dokumentów...