Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytania wspólne dla wszystkich programów - FAQ

POBIERZ PROGRAMY
Pytanie: Nie mogę uruchomić programu, pojawia się komunikat "System nie może uzyskać dostępu do określonego urządzenia, ścieżki lub pliku. Możesz nie mieć odpowiednich uprawnień, aby uzyskać dostęp do elementu".

Odpowiedź: Komunikat wskazuje na działanie programu antywirusowego.
Zapewniamy Państwa, że programy z Pakietu Przedsiębiorcy są bezpieczne i wolne od wirusów, jednak niekiedy programy antywirusowe wykazują się nadgorliwością i blokują dostęp do bezpiecznych aplikacji.


Jak odblokować program?

W programach antywirusowych jest z reguły możliwość wskazania folderów, które powinny być wykluczone podczas skanowania - np. "wykluczenia" lub "programy zaufane".

Poniżej podajemy instrukcje postępowania w przypadku najpopularniejszych tego typu aplikacji, programów AVG oraz Avast. Jeśli mimo zastosowania się do instrukcji, nie uda się odblokować programu z Pakietu Przedsiębiorcy, należy wysłać zgłoszenie do producenta programu, a następnie wyłączyć program antywirusowy na czas włączenia naszego programu.


Sposób postępowania w przypadku programu AVG opisany jest na stronie producenta programu:
Wykluczanie określonych plików ze skanowania za pomocą programu AVG Antivirus


Sposób postępowania w przypadku programu Avast:

1. Otworzyć program, wybrać przycisk Menu (w prawym górnym rogu ekranu).


2. W wyświetlonym menu wybrać Ustawienia:3. W kolejnym ekranie wskazać Ogólne, a następnie Wyjątki i tu kliknąć przycisk Dodaj Wyjątek:4. Wskazać folder z zainstalowanym programem (domyślnie nasze programy instalowane są bezpośrednio na dysku C) i zaznaczyć "ptaszkiem" okienko przy nazwie programu, potwierdzić przyciskiem "OK", a następnie "Dodaj":


5. Po prawidłowym zapisaniu ścieżki do folderu z programem jest ona wyświetlana na liście wyjątków programu Avast, a wskazany folder jest pomijany podczas skanowania i zostaje automatycznie odblokowany.