Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytania wspólne dla wszystkich programów - FAQ

Pytanie: Nie mogę uruchomić programu, pojawia się komunikat "System nie może uzyskać dostępu do określonego urządzenia, ścieżki lub pliku. Możesz nie mieć odpowiednich uprawnień, aby uzyskać dostęp do elementu".

Odpowiedź: Komunikat wskazuje na działanie programu antywirusowego.
Zapewniamy Państwa, że programy z Pakietu Przedsiębiorcy są bezpieczne i wolne od wirusów, jednak niekiedy programy antywirusowe wykazują się nadgorliwością i blokują dostęp do bezpiecznych aplikacji.


Jak odblokować program?

W programach antywirusowych jest z reguły możliwość wskazania folderów, które powinny być wykluczone podczas skanowania - np. "wykluczenia" lub "programy zaufane". Poniżej opisujemy sposób postępowania w najpopularniejszej tego typu aplikacji - Avast.

Jeśli nie uda się odblokować programu z Pakietu Przedsiębiorcy, należy wyłączyć program antywirusowy na czas włączenia naszego programu.

Postępowanie w przypadku programu Avast:

1. Otworzyć program, wybrać "Ustawienia" (na dole menu po lewej stronie).
2. Na ekranie, który się wyświetli wybrać "Wykluczenia", a następnie "Przeglądaj":3. Wskazać folder z zainstalowanym programem (domyślnie nasze programy instalowane są bezpośrednio na dysku C) i zaznaczyć "ptaszkiem" okienko przy nazwie programu, potwierdzić przyciskiem "OK", a następnie "Dodaj":

Po prawidłowym zapisaniu ścieżki do folderu z programem jest on pomijany podczas skanowania i zostaje automatycznie odblokowany.