Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Jak wystawić Aneks do Umowy w związku z podniesieniem płacy?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Aby dodać aneks do umowy należy:

1. Zaznaczyć umowę w zakładce "Pracownicy, umowy" i kliknąć przycisk "Aneks" (lub z menu pod prawym przyciskiem myszy wybrać pozycję " Utwórz aneks do umowy".
2. Wybrać rodzaj umowy i potwierdzić przyciskiem "Wybierz".
3. Uzupełnić/zmienić dane aneksu przełączając się na odpowiednie zakładki znajdujące się po prawej stronie okna edycji umowy ("Pracownik", "Zatrudnienie", "Umowa" ...). W zakładce "Zatrudnienie" należy wpisać datę rozpoczęcia pracy na nowych warunkach oraz nową wysokość wynagrodzenia.
Należy rozróżnić dwie daty na aneksie:
- Data umowy znajdująca się w zakładce "Pracownik" - jest to data podpisania aneksu;
- Data rozpoczęcia pracy znajdująca się w zakładce "Zatrudnienie" - oznacza datę, od której obowiązują nowe warunku zatrudnienia pracownika.
4. Zapisać umowę.

Jeśli nowa umowa nie pojawia się na liście umów, należy wybrać zakładkę Widok -> Pokazuj daty zatrudnienia i tu wybrać aktualny rok.