Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: Wybranie opcji aktualizacji programu powoduje, że proces aktualizacji zatrzymuje się w połowie lub pomimo monitu o powodzeniu aktualizacji program dalej zgłasza starą wersję.

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Problem wynika stąd, że z jakiś przyczyn Windows blokuje możliwość zapisu plików w folderze w którym zainstalowana jest aplikacja. Objawia się to tym, że w wyniku aktualizacji pobierane są nowe wersje plików z Internetu, ale następuje odmowa ich zapisu. W takim przypadku można dokonać aktualizacji "ręcznie" poprzez pobranie instalatora najnowszej wersji ze strony http://www.pakietprzedsiebiorcy.pl/download. Podczas instalacji najnowszej wersji należy podać ten sam folder docelowy w którym program został pierwotnie zainstalowany. Należy też uważnie czytać pojawiające się komunikaty o zachowaniu bazy danych.

Uwaga! Przed dokonaniem tego procesu zalecane jest sporządzenie kopii danych (Dane - Eksport bazy danych do pliku...). W przypadku aplikacji Mała Księgowość należy dokonać eksportu bazy danych osobno dla każdej rozliczanej w programie firmy.