Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt

Pytanie: Jak prawidłowo księgować składki ZUS?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: 1. Wybór rodzaju płaconych składek ZUS

W Konfiguracji programu, w zakładce ZUS należy zaznaczyć płacone składki, dzięki czemu program będzie podpowiadał kwoty poszczególnych składek obowiązujące w danym okresie.

Zaznaczenie pozycji "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS" spowoduje, że program automatycznie wpisze obowiązujące w danym roku składki ZUS. Jednocześnie należy wskazać które konkretnie składki są opłacane przez użytkownika (obowiązkowe są składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne, dobrowolne są składki na ubezpieczenie chorobowe):
Zaznaczenie pozycji "Płatnik jako nowa firma korzysta z preferencyjnych składek ZUS" spowoduje automatyczne wpisanie preferencyjnych składek w programie:

2. Odliczanie składek za poszczególne miesiące

Aby dodać w programie płacone co miesiąc składki należy kliknąć zakładkę Podatki -> Składki ZUS -> Dodaj i w wyświetlonym okienku zaznaczyć przy każdej składce okienko "zapłacony", a na końcu "Dodaj":
Składki dodane w ten sposób będą wykazane w oknie wyliczania podatku ryczałtowego i zostaną automatycznie odliczone od podatku.