Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt

Pytanie: Jak prawidłowo księgować składki ZUS?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź:
Zanim Użytkownik programu przystąpi do odliczania składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne za poszczególne miesiące, powinien wprowadzić właściwe ustawienia w Konfiguracji programu, co z jednej strony ułatwi to zadanie, a z drugiej - pozwoli na uniknięcie błędów wynikających z naliczenia składek w niewłaściwej wysokości.

1. Konfiguracja ustawień programu

W oknie Konfiguracja programu, w zakładce ZUS należy zaznaczyć rodzaj opłacanych składek, dzięki czemu program będzie podpowiadał kwoty poszczególnych składek obowiązujące w danym okresie.

Jak prawidłowo księgować składki ZUS?

Opcja Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS dotyczy przedsiębiorców, którzy nie są uprawnieni do ulg i opłacają składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program automatycznie podpowie obowiązujące w danym roku minimalne składki ZUS.

Jak prawidłowo księgować składki ZUS?

Opcja Płatnik jako nowa firma korzysta z preferencyjnych składek ZUS dotyczy przedsiębiorców, którzy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Opcja Płatnik opłaca "mały ZUS plus" dotyczy przedsiębiorców uprawnionych do opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne wyliczonych w oparciu o ubiegłoroczny dochód. Użytkownik może wpisać wysokość składki wyliczonej w oparciu o podstawę zadeklarowaną w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS lub wyliczyć ją korzystając z kalkulatora dostępnego po kliknięciu czerwonej ikonki:
Jak prawidłowo księgować składki ZUS?


Jednocześnie przy każdej z powyższych opcji należy zaznaczyć "ptaszkiem" poszczególne składki opłacane przez użytkownika: składki na ubezpieczenie społeczne lub składki na ubezpieczenie społeczne z dobrowolnym chorobowym, składki na fundusz pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne.


2. Odliczanie składek za poszczególne miesiące

Aby dodać w programie płacone co miesiąc składki należy kliknąć zakładkę Podatki -> Składki ZUS -> Dodaj i w wyświetlonym okienku zaznaczyć przy każdej składce okienko "zapłacony", a na końcu "Dodaj":

Jak prawidłowo księgować składki ZUS?


Składki dodane w ten sposób będą wykazane w oknie wyliczania podatku ryczałtowego i zostaną automatycznie odliczone od podatku.