Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość - FAQ

POBIERZ PROGRAM
Pytanie: Jak prawidłowo odliczać składki ZUS?

Odpowiedź: 1. Wybór rodzaju płaconych składek ZUS

W Konfiguracji programu, w zakładce ZUS należy zaznaczyć płacone składki, dzięki czemu program będzie podpowiadał kwoty poszczególnych składek obowiązujące w danym okresie.

Zaznaczenie pozycji "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS" spowoduje, że program automatycznie wpisze obowiązujące w danym roku składki ZUS. Jednocześnie należy wskazać które konkretnie składki są opłacane przez użytkownika (obowiązkowe są składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne, dobrowolne są składki na ubezpieczenie chorobowe):
Zaznaczenie pozycji "Płatnik jako nowa firma korzysta z preferencyjnych składek ZUS" spowoduje automatyczne wpisanie preferencyjnych składek w programie:

2. Ustalenie sposobu odliczania składek

Program pozwala na zaksięgowanie składek na ubezpieczenie społeczne w koszty firmy lub odliczenie ich bezpośrednio od dochodów (bez zaliczania do kosztów). Oba te sposoby są prawidłowe, a przedsiębiorca ma możliwość wyboru korzystniejszej dla siebie metody:

a/ Księgowanie składek na ubezpieczenie społeczne w koszty firmy - poniższe okienko powinno pozostać odznaczone:


b/ Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne bezpośrednio od dochodów - należy zaznaczyć poniższą opcję:


Włączenie tej opcji powoduje brak możliwości zaksięgowania zdefiniowanych składek ZUS do księgi przychodów i rozchodów z poziomu okna Podatki -> Składki ZUS..., oraz pojawienie się dodatkowej kolumny "Suma składek na ubezpieczenie społeczne" w oknie Podatki -> Podatek dochodowy... oraz pozycji o tej samej nazwie w oknie wyliczania podatku za dany miesiąc lub kwartał.


3. Księgowanie składek za poszczególne miesiące

Aby dodać w programie płacone co miesiąc składki należy kliknąć zakładkę Podatki -> Składki ZUS -> Dodaj i w wyświetlonym okienku zaznaczyć przy każdej składce okienko "zapłacony", a na końcu "Dodaj":
Po zamknięciu okienka należy kliknąć pozycję "Zaksięguj" aby składki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu firmy (o ile w Konfiguracji programu nie została zaznaczona opcja "Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane bezpośrednio od dochodu").