Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: Czy program wylicza zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z "Polskim Ładem"?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: 1 stycznia 2022 roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące podatku dochodowego wynikające z przepisów "Polskiego Ładu". W związku z tym w programie Mała Księgowość wprowadzono następujące aktualizacje w zakresie wyliczania zaliczek na podatek dochodowy:

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej

1) Wyższa kwota wolna od podatku - w 2022 r. kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł (a kwota zmniejszająca podatek to 17% tej kwoty, czyli 5100 zł).

Po zaznaczeniu opcji "Podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy uwzględniaj kwotę wolną od podatku" (1) w oknie Konfiguracja programu - Księga i podatek dochodowy program będzie uwzględniał nową kwotę wolną podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy za kolejne miesiące/kwartały 2022 r., a więc pomniejszał zaliczkę na podatek o kwotę 5100 zł .

Czy program wylicza zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z Polskim Ładem?

2) Ulga dla klasy średniej - mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy na skali podatkowej, jeżeli ich przychody osiągane z działalności, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu (z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), mieszczą się w przedziale od 68412 zł do 133692 zł.

Program Mała Księgowość będzie uwzględniał tę ulgę podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy, jeśli w oknie Konfiguracja programu - Księga i podatek dochodowy zostanie zaznaczona opcja "Stosuj ulgę dla klasy średniej" (2) .

3) Zerowy PIT dla rodzin 4+ - może z niego skorzystać rodzic co najmniej czwórki dzieci nie przekraczający kwoty przychodu w wysokości 85 528 zł w całym roku podatkowym. Jeśli przychód przekroczy 85 528 zł, to w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych można dodatkowo skorzystać z 30 tys. kwoty wolnej.

Program Mała Księgowość będzie uwzględniał to zwolnienie podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy, jeśli w oknie Konfiguracja programu - Księga i podatek dochodowy zostanie zaznaczona opcja "Stosuj zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego lub ulgę 4+" (3) .

4) Zerowy PIT dla seniorów - jest przeznaczony dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydują się nie pobierać emerytury i będą nadal prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym, a ich roczny przychód nie przekroczy kwoty 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty przychodów pracujący senior będzie mógł skorzystać z ulgi dla klasy średniej, pod warunkiem jednak że rozlicza podatek według skali podatkowej, a jego przychody nie przekroczą sumy 133692 zł.

Zerowy PIT dla seniorów zostanie uwzględniony podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy, jeśli w oknie Konfiguracja programu - Księga i podatek dochodowy będzie zaznaczona opcja "Stosuj zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego lub ulgę 4+" (3) .

5) Zmiana zasad wyliczania składki zdrowotnej i brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
W programie Mała Księgowość został zmieniony algorytm wyliczania należnych do zapłaty składek zdrowotnych od 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu składka zdrowotna stanowi 9% dochodu, a zapłaconej składki zdrowotnej nie można już odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy.
Należna do zapłaty składka zdrowotna wyliczana jest w programie w oknie Podatki - Składki ZUS - Dodaj.
Więcej informacji na temat nowych zasad wyliczania i opłacania składki zdrowotnej znajduje się w tej instrukcji.


Przedsiębiorcy opodatkowani 19% podatkiem liniowym

1) Zerowy PIT dla rodzin 4+ - może z niego skorzystać rodzic co najmniej czwórki dzieci nie przekraczający kwoty przychodu w wysokości 85 528 zł w całym roku podatkowym.
Program Mała Księgowość będzie uwzględniał to zwolnienie podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy, jeśli w oknie Konfiguracja programu - Księga i podatek dochodowy zostanie zaznaczona opcja "Stosuj zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego lub ulgę 4+" (3) .

2) Zerowy PIT dla seniorów - jest przeznaczony dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydują się nie pobierać emerytury i będą nadal prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, a ich roczny przychód nie przekroczy kwoty 85 528 zł.
Zerowy PIT dla seniorów zostanie uwzględniony podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy, jeśli w oknie Konfiguracja programu - Księga i podatek dochodowy będzie zaznaczona opcja "Stosuj zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego lub ulgę 4+" (3) .

3) Zmiana zasad wyliczania składki zdrowotnej i brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
W programie Mała Księgowość został zmieniony algorytm wyliczania należnych do zapłaty składek zdrowotnych od 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu składka zdrowotna stanowi 4,9% dochodu w przypadku rozliczania podatku metodą liniową. Zapłaconej składki zdrowotnej nie można już odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy.
Należna do zapłaty składka zdrowotna wyliczana jest w programie w oknie Podatki - Składki ZUS - Dodaj.
Więcej informacji na temat nowych zasad wyliczania i opłacania składki zdrowotnej znajduje się w tej instrukcji.


Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

1) Nowe stawki ryczałtu:
- stawka 14% dla osób wykonujących zawody medyczne oraz techniczne,
- stawka 12% dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT.
Program Mała Księgowość uwzględnia nowe stawki w "Ewidencji przychodów" (okno "Ryczałt").

2) Zerowy PIT dla rodzin 4+ - może z niego skorzystać rodzic co najmniej czwórki dzieci nie przekraczający kwoty przychodu w wysokości 85 528 zł w całym roku podatkowym.
Program Mała Księgowość będzie uwzględniał to zwolnienie podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy, jeśli w oknie Konfiguracja programu - Ryczałt i podatek od przychodów zostanie zaznaczona opcja "Stosuj zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego lub ulgę 4+" .

3) Zerowy PIT dla seniorów - jest przeznaczony dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydują się nie pobierać emerytury i będą nadal prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, a ich roczny przychód nie przekroczy kwoty 85 528 zł.
Zerowy PIT dla seniorów zostanie uwzględniony podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy, jeśli w oknie Konfiguracja programu - Ryczałt i podatek od przychodów będzie zaznaczona opcja "Stosuj zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego lub ulgę 4+" (3) .

4) Zmiana zasad wyliczania składki zdrowotnej i brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
W programie Mała Księgowość został zmieniony algorytm wyliczania należnych do zapłaty składek zdrowotnych od 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu zapłaconej składki zdrowotnej nie można już odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy.
Należna do zapłaty składka zdrowotna wyliczana jest w programie w oknie Podatki - Składki ZUS - Dodaj.
Więcej informacji na temat nowych zasad wyliczania i opłacania składki zdrowotnej znajduje się w tej instrukcji.