Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek

Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek - FAQ

POBIERZ PROGRAM
Pytanie: Program automatycznie nadaje numer nowego dokumentu? Czy można zmienić numer na wcześniejszy lub nadać go ręcznie?

Odpowiedź: Domyślnie pole numeru rachunku ma zablokowaną możliwość modyfikacji. Aby umożliwić edycję pola "Numer rachunku" należy włączyć parametr "Możliwość ręcznego poprawiania numerów rachunków" znajdujący się w Konfiguracji programu w zakładce Rachunki:
Można również wyłączyć automatyczne nadawanie numerów rachunków. W tym celu w Konfiguracji programu w zakładce Rachunki należy zmienić parametr "Rodzaj numeracji dokumentów" na wartość "Numeracja ręczna" (można również ustawić inny, automatyczny tryb w zależności od potrzeb).