Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 24

Historia wersji programu Faktura VAT (24)

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.49.2011(12. września 2011)
Poprawiono działanie mechanizmów generujących rejestr VAT oraz poszerzono rozmiar pola Uwag dodatkowych dla poszczególnych typów dokumentów. Ponadto poprawiono wygląd okienek w przypadku pracy w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.48.2011(9. sierpnia 2011)
Dodano nową stawkę VAT "oo." (odwrotne obciążenie).
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.46.2011(6. lipca 2011)
Wprowadzono zestawienia ilościowe oraz poprawiono wyświetlanie danych w zestawieniach tabelarycznych oraz na oknie rejestru faktur dodano nową kolumnę "Płatność po terminie" informującą, że upłynął termin zapłaty faktury. Ponadto wprowadzono możliwość rozliczania faktur walutowych w złotówkach.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.45.2011(1. czerwca 2011)
Wprowadzono do programu nowe dokumenty: faktura VAT detaliczna oraz faktura VAT wewnętrzna oraz wprowadzono możliwość automatycznego zapisu kontrahenta do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.44.2011(16. maja 2011)
Do spisu kontrahentów wprowadzono pola dotyczące danych dowodu osobistego rolnika ryczałtowego, aby usprawnić wystawianie faktur VAT-RR. Ponadto na wydruku duplikatów faktur wprowadzono pole "Data duplikatu". Zmieniono również sposób działania opcji "Zmień LP" w rejestrze VAT.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.42.2011(21. marca 2011)
Wprowadzono możliwość wpływania na rozmiar marginesów na wydrukach oraz poprawiono ogólną stabilność i ergonomiczność programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.41.2011(24. stycznia 2011)
Poszerzono pola PKWiU na pozycjach dokumentu i w kartotece towarów i usług oraz umożliwiono wydruk faktur na papierze samokopiującym. Ponadto umieszczono kwotę słownie w złotówkach na dokumentach walutowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.40.2011(4. stycznia 2011)
Na oknie rejestru faktur dodano kolumnę "Rodzaj dokumentu". Umożliwiono również tworzenie zestawień sprzedaży na podstawie cech oraz wprowadzono podsumowywanie wartości rejestru na poszczególnych stronach.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.39.2010(29. listopada 2010)
Umożliwiono wydruk faktur walutowych w języku niemieckim oraz wprowadzono nowe stawki VAT (5%, 8% i 23%) w rejestrach VAT. Ponadto umożliwiono podsumowywanie wartości liczbowych na wszystkich oknach oraz unowocześniono instalator programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.38.2010(19. listopada 2010)
Umożliwiono nieumieszczanie na wydrukach faktur walutowych dodatkowego zestawienia VAT w złotówkach. Poprawiono również ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.