Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2013

Faktura VAT - Lista wersji z 2013 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.94.2014(20. grudnia 2013)
Umożliwiono fiskalizację faktur procedura marży.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.93.2014(13. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.92.2013(6. grudnia 2013)
Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.91.2013(4. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.90.2013(14. listopada 2013)
Umożliwiono zdefiniowanie kodów SWIFT dla kont bankowych oraz umożliwiono szybkie zrobienie rabatu dla całego dokumentu. Ponadto umożliwiono szybką zmianę sposobu wyliczania cen (od netto lub od brutto) z poziomu edycji dokumentu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.89.2013(18. października 2013)
Wprowadzono możliwość drukowania not odsetkowych oraz zbiorczych wezwań do zapłaty. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz dodano dodatkowe zestawienie VAT na fakturach zaliczkowych i końcowych. Wprowadzono również mechanizm pomocy kontekstowej.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.87.2013(23. września 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.86.2013(20. września 2013)
W celu przyśpieszenia pracy z programem wprowadzono automatyczne pobieranie nazw firm oraz towarów z internetowych baz danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.85.2013(6. września 2013)
Umożliwiono przypisanie indywidualnych rabatów i terminów płatności kontrahentom oraz wprowadzono możliwość grupowego drukowania dokumentów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.84.2013(16. sierpnia 2013)
Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF. Rozszerzono również ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług na oknie "Towary i usługi" oraz w pozycjach faktur.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.83.2013(2. sierpnia 2013)
Umożliwiono import baz danych z programu Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek oraz zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych oraz zapłaconych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.82.2013(28. czerwca 2013)
Zmieniono dzień z którego pobierane są kursy walut dla korekty faktury walutowej. Zmieniono również umiejscowienie na wydruku etykiety "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" w zależności od zdefiniowanej w Konfiguracji czcionki i jej rozmiaru. Ponadto do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz poprawiono stabilność działania wersji portable.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.81.2013(7. czerwca 2013)
Dodano kolumnę "Ilość dni po terminie" w widoku danych na oknie "Rejestr faktur" oraz umożliwiono wydrukowanie wezwania do zapłaty. Ponadto dołączono do programu instrukcję obsługi w wersji elektronicznej oraz poprawiono stabilość pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.80.2013(17. maja 2013)
W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano pole "Bezwzględnie drukuj datę sprzedaży". Włączenie tego parametru powoduje drukowanie "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" nawet jeśli data ta jest taka sama jak data wystawienia dokumentu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.79.2013(29. marca 2013)
Dodano możliwość sporządzania wydruków KP (kasa przyjęła), dodano pole "Data otrzymania zaliczki" dla faktur zaliczkowych oraz dodano rejestr VAT dla faktur detalicznych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.78.2013(12. marca 2013)
Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz wprowadzano możliwość stosowania wspólnej numeracji dla wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.77.2013(12. lutego 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.76.2013(7. lutego 2013)
Do rejestrów VAT dodano nową ewidencję dla faktur VAT-RR oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.75.2013(31. stycznia 2013)
Wprowadzono obsługę dokumentu "Faktura - odwrotne obciążenie" oraz umożliwiono drukowanie paragonów do faktur przez drukarkę fiskalną.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.74.2013(9. stycznia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.73.2013(3. stycznia 2013)
Zmieniono nazwy i znaczenie niektórych parametrów w Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów", zmodyfikowano wydruki oraz zmieniono nazwy dokumentów.