Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2021 » Wersja 4.336.2021

Faktura VAT - zmiany w wersji 4.336.2021

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 5. lutego 2021)

  • Z uwagi na dużą liczbę pracujących w Polsce osób ukraińskojęzycznych wprowadziliśmy możliwość przełączenia w programie języka interfejsu na ukraiński lub angielski w celu ułatwienia im pracy z programem. Zmiany języka interfejsu można dokonać w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu" pod parametrem "Język interfejsu".
  • Wprowadzono możliwość umieszczenia na fakturze identyfikatora EORI. Numer EORI można zdefiniować w Konfiguracji w zakładce "Dane firmy". Wpisany do Konfiguracji numer nie jest uzupełniany na dokumentach już wystawionych zatem po zdefiniowaniu numeru będzie on dopiero umiejscowiony na nowo wystawianych dokumentach. Numer EORI nadawany każdemu przedsiębiorcy i, w stosownych przypadkach, innym osobom, stosowany jest do celów identyfikacji tych osób w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej.
  • Umożliwiono szybki podgląd nazwy towaru i usługi na dodawanych lub edytowanych dokumentach. Po zaznaczeniu kursorem pozycji dokumentu i przytrzymaniu kursora minimum przez sekundę pojawia się chmurka zawierająca pełną nazwę towaru i usługi spod wyświetlonej pozycji.

Zmiany w późniejszej wersji 4.337.2021 z dnia 12. lutego 2021

Umożliwiono filtrowanie zestawienia nierozliczonych dokumentów względem dat wystawienia dokumentów. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.335.2021 z dnia 22. stycznia 2021

Poprawiono renderowanie opisów na oknie dodawania oraz edycji plików JPK_V7M oraz JPK_V7K. Więcej informacji...