Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2019 » Wersja 3.288.2020

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.288.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 19. grudnia 2019)

  • Dodano możliwość wystawiania not obciążeniowych nominowanych w walucie obcej. Aby wystawić notę obciążeniową należy na oknie "Rejestr faktur" wcisnąć przycisk "Dodaj" i wybrać dokument z listy. Dokument domyślnie jest niewidoczny. Aby włączyć jego dostępność należy przestawić parametr "Dokument widoczny" w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Nota obciążeniowa walutowa - Zmień.
  • Dostosowano program do zmian nadchodzących w 2020 roku.