Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2019 » Wersja 3.284.2019

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.284.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 28. października 2019)

  • Na oknie edycji dokumentu dodano zakładkę "Split payment" zawierającą pola dodatkowe związane z mechanizmem podzielonej płatności. Na zakładce znajduje się przełącznik "Stosuj mech. podzielonej płatności" oraz lista subkont VAT zdefiniowanych w Konfiguracji w zakładce "Konta bankowe". W przypadku zaznaczenia ww. przełącznika na wydruku umieszczana jest adnotacja "Mechanizm podzielonej płatności" oraz umieszczane jest numer subkonta VAT.
  • Na oknie "Rejestr faktur" dodano opcjonalną kolumnę "Split payment" zawierającą informację czy dany dokument stosuje metodę podzielonej płatności.
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano przełącznik "Przy dodawaniu nowych dokumentów domyślnie zaznaczaj Split payment". Włączenie przełącznika powoduje, że każdy nowo dodawany dokument domyślnie jest z mechanizmem podzielonej płatności.