Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Zmiany w wersji 3.281.2019

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.281.2019

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-10-04)

  • Na wydrukach faktur umieszczono adnotację "Mechanizm podzielonej płatności" w przypadku gdy w Konfiguracji w zakładce "Konta bankowe" wskazano numer konta dla wpłat podatku VAT.
  • Umożliwiono fiskalizację korekt w module fiskalnym drukarki. W przypadku fiskalizacji korekty z ujemną wartością w drukarce fiskalnej realizowana jest procedura zwrotu towaru na kwotę równą sumie korekty.