Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2019 » Wersja 3.278.2019

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.278.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 13. września 2019)

  • Dodano możliwość wystawiania noty obciążeniowej. Aby utworzyć notę obciążeniową należy na oknie rejestru faktur wcisnąć "Dodaj" i wybrać dokument z listy. Jest to dokument domyślnie dostępny. Nota obciążeniowa wystawiana jest w wypadku konieczności obciążenia kontrahenta kosztami poniesionymi przez przedsiębiorcę, które to koszty powinny być przez kontrahenta zapłacone. Jest to dokumentem niepodlegający opodatkowaniu podatkiem VAT.
  • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano opcję "Drukuj podsumowanie zgrupowanych jednostek miar na potwierdzeniu WDT". Włączenie opcji powoduje umieszczanie na wydruku potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tabeli zawierającej podsumowanie (zestawienie) zgrupowanych z pozycji dokumentu jednostek miar.