Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 2 » Zmiany w wersji 3.271.2019

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.271.2019

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-06-30)

  • Wprowadzono zmianę zachowania programu podczas zapisu danych kontrahenta z poziomu faktury VAT-RR w przypadku korzystania z programu z aktywną opcją "Podczas zapisu dokumentu proponuj dodanie kontrahenta do bazy danych" konfiguracji z zakładki "Kontrahenci". Zmiana polega na zapisywaniu do danych kontrahenta również numeru rachunku bankowego kontrahenta podanego na fakturze, który obecnie nie był zapisywany.
  • Na oknie rejestru wysłanych dokumentów JPK dostępnego z poziomu głównego menu "Dane" - "Rejestr wysłanych dokumentów JPK..." dodano kolumnę "Okres" zawierającą informację na temat zakresu dat jaki obejmuje wysłany jednolity plik kontrolny (JPK).