Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2019 » Wersja 3.271.2019

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.271.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. czerwca 2019)

  • Wprowadzono zmianę zachowania programu podczas zapisu danych kontrahenta z poziomu faktury VAT-RR w przypadku korzystania z programu z aktywną opcją "Podczas zapisu dokumentu proponuj dodanie kontrahenta do bazy danych" konfiguracji z zakładki "Kontrahenci". Zmiana polega na zapisywaniu do danych kontrahenta również numeru rachunku bankowego kontrahenta podanego na fakturze, który obecnie nie był zapisywany.
  • Na oknie rejestru wysłanych dokumentów JPK dostępnego z poziomu głównego menu "Dane" - "Rejestr wysłanych dokumentów JPK..." dodano kolumnę "Okres" zawierającą informację na temat zakresu dat jaki obejmuje wysłany jednolity plik kontrolny (JPK).

Zmiany w późniejszej wersji 3.272.2019 z dnia 8. lipca 2019

Dla firm stosujących w rozliczeniach z kontrahentami subkonta bankowe umożliwiono wskazywanie na dokumentach numeru konta do rozliczeń przypisanego poszczególnym kontrahentom. Ponadto umożliwiono dodanie własnych uwag do dokumentów nie drukowanych na dokumentach oraz dodano zestawienia sprzedaży rozliczonej. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.270.2019 z dnia 23. czerwca 2019

Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA, która obowiązywać będzie od 1. lipca 2019 r. oraz wprowadzono udogodnienia w zakresie ergonomii obsługi programu. Więcej informacji...