Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 3 » Zmiany w wersji 3.258.2019

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.258.2019

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-02-01)

Umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji w danych firmy numeru rejestrowego BDO (Baza Danych o Odpadach). W przypadku wpisania identyfikatora w Konfiguracji jest on umieszczany na wydrukach w danych wystawcy dokumentu.