Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2019 » Wersja 3.257.2019

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.257.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 11. stycznia 2019)

  • Umożliwiono identyfikowanie kontrahentów po numerze PESEL. Na oknie dodawania lub edycji kontrahenta dodano przycisk opisany "NIP - PESEL" umożliwiający przełączanie się pomiędzy polami NIP oraz PESEL. Możliwe jest jednoczesne przypisanie kontrahentowi zarówno numeru NIP jaki i PESEL. Ponadto do widoku tabeli danych na oknie "Kontrahenci" dodano kolumnę PESEL.
  • Umożliwiono podawanie na fakturach numerów PESEL. Obok pola NIP w sekcji "Dane kontrahenta" dodano przycisk opisany "NIP - PESEL" umożliwiający przełączanie się pomiędzy polami NIP oraz PESEL. Możliwe jest podanie na fakturach jednocześnie numerów NIP oraz PESEL. W takim wypadku na wydrukach umieszczone są oba numery. Ponadto do widoku tabeli danych na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumnę "PESEL kontrahenta".
  • Dodano raport generujący spis wszystkich towarów sprzedanych danemu kontrahentowi. Spis zawiera takie informacje jak nazwa towaru lub usługi, numery dokumentów, daty wystawienia dokumentów, daty sprzedaży, wartości sprzedanych towarów lub usługi, jednostki miar, stawki VAT, itd. itp. Możliwe jest sortowanie danych, filtrowanie według różnych kryteriów lub dowolnych ciągów znaków, wyszukiwanie danych oraz sporządzanie wydruków. Raport dostępny jest z poziomu okna "Kontrahenci" pod opcją "Zestawienie towarów i usług sprzedanych kontrahentowi..." spod prawego przycisku myszy lub z menu głównego "Dane".
  • Dodano raport generujący historię sprzedaży danego towaru lub usługi. Spis zawiera takie informacje jak nazwa kontrahenta, jego dane adresowe, numery dokumentów, daty wystawienia dokumentów, daty sprzedaży, wartości sprzedanych towarów lub usługi, jednostki miar, stawki VAT, itd. itp. Możliwe jest sortowanie danych, filtrowanie według różnych kryteriów lub dowolnych ciągów znaków, wyszukiwanie danych oraz sporządzanie wydruków. Raport dostępny jest z poziomu okna "Towary i usługi" pod opcją "Zestawienie sprzedaży..." spod prawego przycisku myszy lub z menu głównego "Dane".
  • Wprowadzono nowy parametr do schematu własnych numeracji o oznaczeniu %RR. Zastosowanie parametru w schemacie numeracji powoduje podstawienie w jego miejsce bezwzględnego numeru roku odpowiadającemu dacie wystawienia dokumentu w formacie dwucyfrowym. Czyli w przypadku dokumentu wystawionego w dniu 11. stycznia 2019 w miejsce parametru %RR podstawiona zostanie wartość 19. Tutaj znajduje się więcej informacji na temat własnej numeracji dokumentów.

Zmiany w późniejszej wersji 3.258.2019 z dnia 1. lutego 2019

Umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji w danych firmy numeru rejestrowego BDO (Baza Danych o Odpadach). W przypadku wpisania identyfikatora w Konfiguracji jest on umieszczany na wydrukach w danych wystawcy dokumentu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.256.2019 z dnia 22. grudnia 2018

Usprawniono algorytm odpowiedzialny za pobieranie kursów walut NBP, aby uwzględniał dni świąteczne oraz zablokowano dostęp do Słowników użytkownikom, którym nie nadano prawa korzystania z Konfiguracji. Więcej informacji...