Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 3 » Zmiany w wersji 3.254.2018

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.254.2018

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2018-11-23)

  • Na oknie dodawania lub edycji towaru lub usługi w zakładce "Księgowanie" dodano do listy wyboru "Stawka ryczałtu" pozycję "12,5%". Wskazanie stawki skutkuje księgowaniem tak określonych kartotek wskazanych na fakturach do kolumny 12,5% ewidencji przychodów. Aby zakładka "Księgowanie" dla ryczałtu była dostępna program musi być połączony z aplikacją Ryczałt lub Mała Księgowość ze wskazaną firmą rozliczającą się według ryczałtu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano opcję "Drukuj kurs i numer tabeli kursowej na dostawach wewnątrzwspólnotowych" (domyślnie wyłączona). Włączenie opcji skutkuje drukowaniem na fakturach wewnątrzwspólnotowych (WDT) informacji o zastosowanym kursie i tabeli kursowej NBP.