Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2018 » Wersja 3.254.2018

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.254.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 23. listopada 2018)

  • Na oknie dodawania lub edycji towaru lub usługi w zakładce "Księgowanie" dodano do listy wyboru "Stawka ryczałtu" pozycję "12,5%". Wskazanie stawki skutkuje księgowaniem tak określonych kartotek wskazanych na fakturach do kolumny 12,5% ewidencji przychodów. Aby zakładka "Księgowanie" dla ryczałtu była dostępna program musi być połączony z aplikacją Ryczałt lub Mała Księgowość ze wskazaną firmą rozliczającą się według ryczałtu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano opcję "Drukuj kurs i numer tabeli kursowej na dostawach wewnątrzwspólnotowych" (domyślnie wyłączona). Włączenie opcji skutkuje drukowaniem na fakturach wewnątrzwspólnotowych (WDT) informacji o zastosowanym kursie i tabeli kursowej NBP.

Zmiany w późniejszej wersji 3.255.2019 z dnia 30. listopada 2018

Dodano mechanizm informujący o próbie ponownego wystawienia dokumentu z istniejącym już numerem dodatkowym oraz dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu aplikacji. Ponadto dostosowano program do zmian nadchodzących w 2019 roku. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.253.2018 z dnia 9. listopada 2018

Dodano możliwość zdefiniowania daty sprzedaży na zamówieniach oraz umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji generowanych plików JPK ze schematem. Ponadto umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu. Więcej informacji...