Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 4 » Zmiany w wersji 3.252.2018

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.252.2018

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2018-10-27)

Umożliwiono wystawianie korekt korygujących kurs walutowy na fakturach walutowych. Na korektach faktur walutowych pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w obszarze okna zestawienia VAT dodano opcję "Koryguj kurs walutowy po korekcie", który powoduje otwarcie okienka, które umożliwia wprowadzenie kursu po korekcie, daty kursu oraz numeru tabeli kursowej. Wprowadzenie kursu skutkuje przeliczeniem wartości dokumentu po korekcie w przeliczeniu na złotówki.