Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 4 » Zmiany w wersji 3.251.2018

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.251.2018

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2018-10-21)

Umożliwiono opcjonalne wyliczanie rabatów na dokumentach od cen jednostkowych, a nie jak dotychczas wyłącznie od wartości. W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano opcję "Rabat liczony od pełnej wartości pozycji dokumentu, a nie od ceny jednostkowej" (domyślnie włączony). Włącznie opcji skutkuje, w przypadku zastosowania rabatu w przynajmniej jednej pozycji, pojawieniem się na oknie edycji dokumentu oraz na wydrukach dodatkowej kolumny "Cena po rabacie" zawierającą informację o cenie jednostkowej po zastosowaniu rabatu.