Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2018 » Wersja 3.245.2018

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.245.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. sierpnia 2018)

  • Wprowadzono możliwość kopiowania pozycji na dokumentach. Na oknie dodawania lub edycji dokumentu do menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszy dodano opcje Wytnij, Kopiuj oraz Wklej pod które przypisano skróty klawiszowe odpowiednio Ctrl + X, Ctrl C, Ctrl V. Użycie w odpowiednich kolejnościach opcji powoduje wycięcie lub skopiowanie pozycji. Możliwe jest także kopiowanie pozycji pomiędzy różnymi dokumentami.
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" wprowadzono przełącznik "Uwzględniaj faktury detaliczne w zbiorczym rejestrze VAT oraz w JPK_VAT". W zależności od stanu ustawienia przełącznika faktury detaliczne są lub nie są widoczne w rejestrach VAT oraz w zawartości jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT.
  • Wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.

Zmiany w późniejszej wersji 3.246.2018 z dnia 9. września 2018

Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności plików JPK ze schematem oraz umożliwiono załączanie do plików JPK_VAT miesięcznych raportów fiskalnych. Ponadto umożliwiono przywracanie kolejności pozycji na fakturach według kolejności wprowadzania. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.244.2018 z dnia 27. lipca 2018

Umożliwiono modyfikację poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK. Więcej informacji...