Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2018 » Wersja 3.240.2018

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.240.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 11. czerwca 2018)

  • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano przełącznik "Pozwalaj na wskazanie w towarze funduszu promocji produktów rolno-spożywczych". Włączenie przełącznika skutkuje możliwością opcjonalnego przypisania poszczególnym towarom funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, który to fundusz przepisywany jest na pozycje dokumentu faktura VAT-RR. Ponadto na oknie edycji towaru w zakładce "Księgowanie" pojawia się możliwość wskazania kolumn księgowania do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub stawki podatku ryczałtowego. Ta opcja wymaga zastosowania integracji z aplikacjami Księga, Ryczałt lub Mała Księgowość.
  • Wprowadzono możliwość sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT w kraju oraz w przypadku dokumentów wewnątrzwpólnotowym jest podatnikiem VAT-UE. Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Sprawdź czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT". Weryfikacja odbywa się poprzez serwis Ministerstwa Finansów oraz w przypadku dokumentów wewnątrzwspólnotowych w bazie VIES.
  • Wprowadzono skrót klawiszowy CTRL + K do szybkiego wywołania listy towarów i usług z poziomu okna dodawania pozycji do dokumentu.
  • Zmieniono sposób liczenia termin płatności na fakturach VAT-RR. W przypadku podania ilości dni termin płatności liczony jest względem daty zakupu, a nie daty wystawienia dokumentu.

Zmiany w późniejszej wersji 3.241.2018 z dnia 15. czerwca 2018

Umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji subkont VAT na potrzeby split payment oraz zrealizowane wyszukiwanie danych kontrahentów w oparciu o bazę GUS. Ponadto rozdzielono wydruki polecenia przelewu i wpłaty gotówkowej oraz poprawiono algorytm sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.239.2018 z dnia 1. czerwca 2018

Wprowadzono zabezpieczenie polegające na uniemożliwienie wpisanie daty wystawienia i sprzedaży dokumentów z rokiem starszym niż 2010. Więcej informacji...