Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2018 » Wersja 3.234.2018

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.234.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. marca 2018)

  • Dodano możliwość dokonania rozliczenia dokumentu z poziomu okna "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnego spod prawego przycisku myszy na oknie "Rejestr faktur". Na pasku przycisków okna zestawienia nierozliczonych dokumentów dodano przycisk "Rozlicz" umożliwiający rozliczenie zaznaczonej faktury.
  • Zmieniono zachowanie aplikacji podczas automatycznego dodawania nowego kontrahenta z poziomu okna edycji dokumentu. Dotychczas taki kontrahent dodawany był jednocześnie jako dostawca i odbiorca. Obecnie jeśli kontrahent dodawany jest z poziomu dokumentu sprzedaży zapisywany jest jako odbiorca, a jeśli z poziomu faktury VAT-RR to jako dostawca.