Strona główna » Historia zmian » Faktura VAT » 3.222.2017

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.222.2017

(Data wydania 2017-10-13)

Umożliwiono wygenerowanie historii sprzedaży dla kontrahenta zawierającą chronologiczną listę sprzedanych danemu kontrahentowi towarów i usług w zadanym przedziale czasu. Lista zawiera daty, numery dokumentów, nazwy towarów i usług oraz ceny sprzedanych towarów i usług. Opcja dostępna jest na oknie kontrahentów w menu podręcznym pod opcją "Pokaż historię sprzedaży dla kontrahenta".