Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2017 » Wersja 3.222.2017

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.222.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 13. października 2017)

Umożliwiono wygenerowanie historii sprzedaży dla kontrahenta zawierającą chronologiczną listę sprzedanych danemu kontrahentowi towarów i usług w zadanym przedziale czasu. Lista zawiera daty, numery dokumentów, nazwy towarów i usług oraz ceny sprzedanych towarów i usług. Opcja dostępna jest na oknie kontrahentów w menu podręcznym pod opcją "Pokaż historię sprzedaży dla kontrahenta".

Zmiany w późniejszej wersji 3.223.2017 z dnia 20. października 2017

Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.221.2017 z dnia 22. września 2017

Dodano możliwość utworzenia dobowych raportów fiskalnych oraz wprowadzono możliwość autoryzacji wysyłanych JPK poprzez profil zaufany ePAUP. Więcej informacji...