Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 8 » Zmiany w wersji 3.210.2017

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.210.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-06-16)

Umożliwiono definiowanie na dokumentach wpłat początkowych o wartość których pomniejszana jest całkowita pozostała kwota do zapłaty. Na oknie dodawania lub edycji dokumentu sprzedaży dodano zakładki "Kwota do zapłaty" oraz "Wpłacono". Zakładka "Kwota do zapłaty" zawiera całkowitą pozostałą kwotę do zapłaty natomiast pole "Kwota wpłaty" na zakładce "Wpłacono" umożliwia dodanie wpłaty początkowej o wartość, której pomniejszana jest całkowita kwota do zapłaty. W przypadku podania kwoty w polu "Kwota wpłaty" wydruk dokumentu zawiera zamiast jednego pola "Do zapłaty" dwa pola "Zapłacono" oraz "Pozostało do zapłaty". Podana kwota dodawana jest również do listy spłat dostępnej po wciśnięciu przycisku "Rozlicz" na oknie "Rejestr faktur" w kontekście wybranego dokumentu. Zmiana kwoty spłaty lub usunięcie spłaty z poziomu listy spłat powoduje zmianę kwoty wpłaty na dokumencie lub jej wyzerowanie. Należy zaznaczyć, że dodanie wpłaty możliwe jest tylko dla dokumentów z odroczonym terminem zapłaty oraz nie jest dostępne dla dokumentów proforma.